Smart and safe lives with atemsys

Solution never stops

บริษัท อาเธมซิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการและที่ปรึกษาในการออกแบบและติดตั้ง ตั้งแต่งานระบบในองค์กรขนาดใหญ่เช่น ระบบเรียกพยาบาล ตลอดจน ระบบบ้านอัจฉริยะ ในที่อยู่อาศัย โดยเรามีเป้าหมายที่จะช่วยให้ ผู้สูงอายุ, พยาบาล และผู้ดูแล มีความเป็นอยู่และการทำงานที่สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น เช่นเดียวกับ ระบบบ้านอัจฉริยะที่ไม่เพียงช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความสะดวกสบายและปลอดภัย เท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย ทั้งนี้ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจในสินค้าและบริการ เพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลท่านและครอบครัว