เพิ่มความสุขของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในโรงพยาบาล ด้วยระบบเรียกพยาบาล

ระบบ เรียก พยาบาล ใน โรง พยาบาล

เพิ่มความสุขให้กับผู้ป่วยและจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้คุ้มค่า ด้วยระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล

ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล

            โรงพยาบาล… เป็นสถานที่ที่ในแต่ละวันมีผู้ป่วยจำนวนมากเดินทางเข้ามาเพื่อรับการรักษาด้านสุขภาพ ทำให้บ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์และนางพยาบาล เกิดปัญหาขาดแคลนขึ้น เนื่องจากต้องรับมือกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน บุคลากรเหล่านี้ก็ต้องคอยดูแลผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าของบุคลากรทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก

            ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล เป็นหนึ่งในระบบที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเพียงลงทุนแค่ครั้งเดียว ก็จะช่วยให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพยาบาลจากเดิมที่ต้องคอยสอดส่องดูแลห้องพักของผู้ป่วยทุกแห่งอยู่ตลอดเวลา ให้สามารถทำงานอื่นควบคู่กันไปด้วยและถ้าหากผู้ป่วยท่านใดต้องการความช่วยเหลือ

ก็สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่วนระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลจะมีประเภทใดบ้างและควรเลือกซื้ออย่างไรจึงจะคุ้มค่าเหมาะสมกับโรงพยาบาลมากที่สุด บทความนี้รับรองว่าจะมีคำตอบให้อย่างแน่นอน…

ประเภทของระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล

ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล

            ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล สามารถแบ่งออกย่อยได้ตามลักษณะของการใช้งานได้ 2 ประเภทหลักๆ ดังต่อไปนี้

1.ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลแบ่งตามด้านเทคนิค

 • ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลแบบอนาล็อก เป็นระบบแบบพื้นฐานที่มีการแสดงสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือพูดคุยโต้ตอบกับผู้ป่วย
 • ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลแบบดิจิทัล เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนามากขึ้น ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลการขอความช่วยเหลือจากผู้ป่วยได้อย่างละเอียด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สามารถนำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลในอนาคตได้เป็นอย่างดี

2.ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลแบ่งตามลักษณะการใช้งาน

 • ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลแบบทางเดียว สำหรับใช้ในการขอความช่วยเหลือจากพยาบาล เป็นระบบขั้นพื้นฐานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างประหยัด
 • ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลแบบโต้ตอบได้ ผ่านระบบ Intercom โดยระบบนี้จะมีสองแบบคือ แบบที่ต้องผลัดกันพูดเหมือนกับวิทยุสื่อสารและอีกแบบหนึ่งคือ สามารถโต้ตอบกันได้ทันทีเหมือนกับโทรศัพท์ สำหรับระบบนี้ นิยมติดตั้งเอาไว้ในห้องพักของผู้ป่วยพิเศษ
 • ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลแบบไร้สาย ที่สามารถใช้งานได้ในระยะรับส่งที่กำหนดเอาไว้ เหมาะกับผู้ป่วยที่มักไม่ได้อยู่ในห้องพัก แต่ไม่ได้ออกไปนอกอาคารใกล้นัก เช่น ในบ้านพักคนชรา เป็นต้น
 • ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลแบบมีสาย เป็นระบบขั้นพื้นฐานที่มีราคาประหยัด และยังระบบเองก็มีความเสถียรมากแบบไร้สาย เนื่องจากไม่ได้ถูกรบกวนจากสัญญาณต่างๆในตัวอาคาร

ส่วนประกอบของระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล

ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล

            โดยพื้นฐานแล้วระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล มีส่วนประกอบที่สำคัญที่ควรทราบ ดังต่อไปนี้

1.ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล : ชุดควบคุม (Master Station)

            อุปกรณ์ที่พยาบาลใช้ติดต่อสื่อสารกับชุดเรียกพยาบาลที่ได้รับการติดตั้งเอาไว้ในห้องพักของผู้ป่วย โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ แบบตอบโต้กับผู้ป่วยได้ผ่านระบบ Intercom และแบบที่ไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ป่วยได้ ที่จะแสดงเพียงสัญญาณเสียง สัญญารไฟ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือพักอยู่ในห้องใด

นอกจากนี้ หากชุดควบคุมเป็นระบบดิจิทัลอาจมีหน้าจอ LCD ที่แสดงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ในปัจจุบันชุดควบคุมดังกล่าวได้มีการพัฒนาขึ้น จนสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นางพยาบาลสามารถเก็บข้อมูลการขอความช่วยเหลือจากผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

2.ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล : ชุดหัวเตียงเรียกพยาบาลในห้องพัก (Sub Station)

            อุปกรณ์ที่ใช้ในการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากนางพยาบาล โดยมักติดตั้งเอาไว้ที่บริเวณหัวเตียงของผู้ป่วย ประกอบด้วยสัญญาณแสดง ปุ่มยกเลิกการขอความช่วยเหลือ จุดต่อสำหรับสายกด นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งออกเป็นสองระบบคือ แบบที่สามารถพูดคุยกับนางพยาบาลได้ผ่าน Intercom และแบบที่ไม่สามารถพูดคุยได้

3.ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล : สายกดเรียกนางพยาบาล (Call Cord)

            อุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกับชุดหัวเตียงเรียกพยาบาล มีลักษณะเป็นสายกดที่วางเอาไว้บริเวณด้านข้างของผู้ป่วย สำหรับให้ผู้ป่วยกดเพื่อขอความช่วยเหลือที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความกระชับจับได้ถนัดมือ สะดวกต่อการใช้งาน โดยที่ไม่จำเป็นต้องเอื้อมมือไปกดปุ่มของความช่วยเหลือที่ชุดหัวเตียงเรียกนางพยาบาล

4.ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล : ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในห้องน้ำ (Emergency Switch)

            อุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้งเอาไว้ในห้องน้ำ โดยอาจมีลักษณะเป็นแบบปุ่มกดหรือแบบเชือกดึง สำหรับให้ผู้ป่วยขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นขณะทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำ

5.ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล : โคมไฟฉุกเฉินหน้าห้อง (Corridor Light)

            อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นหลอดไฟ หรือหลอดไฟแบบ LED ครอบด้วยโคมพลาสติกสีขาว หรือสีต่างๆที่แสดงสถานะความสำคัญ ที่ได้รับการติดตั้งเอาไว้ที่หน้าห้องพักของคนไข้และจะสว่างขึ้นเมื่อมีการกดปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในห้องพักหรือในห้องน้ำ เพื่อให้พยาบาลสังเกตเห็นได้ง่ายและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ต้องการเลือกระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลที่ดี ควรพิจารณาองค์ประกอบด้านใดบ้าง!?

ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล
 • ควรเลือกระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีความเสถียร ถูกต้องและแม่นยำสูง
 • ควรเลือกระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย ไม่ซับซ้อน
 • ควรเลือกระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีชุดโคมไฟหน้าห้องที่สังเกตเห็นได้ง่ายและชัดเจน
 • ควรเลือกระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลที่สามารถโต้ตอบระหว่างกันได้ เพราะในบางครั้งผู้ป่วยอาจเพียงแค่ต้องการสอบถามข้อมูลบางอย่าง เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการที่มากขึ้น
 • ควรเลือกระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลและนำไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการในอนาคต
 • ควรเลือกระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล ที่มีระบบไฟสำรอง เผื่อเอาไว้ในกรณีที่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ
 • ควรเลือกระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล ที่ติดตั้งและดูแลรักษาได้อย่างง่ายดาย
 • ควรเลือกระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล จากบริษัทจำหน่ายที่มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำจุดเด่น-จุดด้อยของระบบแต่ละรุ่นและช่างติดตั้งผู้ชำนาญ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

บทสรุปส่งท้าย : ทำไมโรงพยาบาลชั้นนำถึงให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการกับ Atemsys เป็นผู้ดูแลระบบเรียกนางพยาบาลมาอย่างยาวนาน

ระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล

            บริษัท อาเธมซิส จำกัด (Atemsys) เป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการคำปรึกษาในการออกแบบและติดตั้งระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาลชั้นนำ โดยมีความต้องการที่จะให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

ในขณะเดียวกันพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถทำงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ถ้าหากโรงพยาบาลใดต้องการวางระบบเรียกพยาบาล และต้องการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทีมช่างผู้ชำนาญ ATEMSYS ขออาสาเป็นผู้ช่วยเติมเต็มความต้องการของคุณ

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลและราคาของระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-1545114

Line: https://line.me/ti/p/wHAmgVT6Rp

Email : atemsys.sales@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ATEMSYS/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *