Nurse Calling System ระบบเรียกพยาบาล ผู้ช่วยในการดูแลคนป่วยและผู้สูงอายุ

Nurse Calling System คืออะไร!? ทำไมโรงพยาบาลและบ้านที่มีคนป่วยหรือผู้สูงอายุควรติดตั้ง!? ถ้าหากใครมีคำถามนี้ในใจ บทความนี้มีคำตอบ