กลอนประตูดิจิตอล Digital Door Lock แบบ Deadbolt เหมาะสำหรับการติดเสริม หากมีด้ามจับอยู่แล้ว

สำหรับบ้านหรืออาคารที่มีตัวด้ามจับสำหรับ Digitall door lock อยู่แล้ว เพียงแค่ติดตั้งคู่กับ Deadbolt ของเราประตูกลอนของคุณก็จะHi-Tech ขึ้นทันตา