อุปกรณ์เชื่อมต่อ Digital Door Lock เพื่อรองรับการควบคุม Digital Door Lock ผ่านทางไกล (3G/4G)

เปลี่ยนจากลอนประตูแบบเดิมๆเป็น Digital door lock อย่างเดียวไม่พอ อย่าลืมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สายผ่านทางไกลรองรับ 3G และ 4G แบบไม่มีสะดุด