「อุปกรณ์เสริม」ระบบเรียกพยาบาลมีสาย Wired Nurse Call System

ระบบเรียกพยาบาลมีสาย

การใช้งานของระบบเรียกพยาบาลหรือ Nurse Call System จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอุปกรณ์การใช้งานต่างๆโดยปัจจัยหลักในการทำงานของ ระบบเรียกพยาบาลหรือ Nurse Call System นั้นจะต้องมี 

  • ชุดขอความช่วยเหลือ(สายกด หรือ ปุ่มกด)ที่ติดไว้บริเวณหัวเตียงหรือจุดที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเอื้อมถึงได้ง่าย 
    รายละเอียดเพิ่มเติมปุ่มกดเรียกพยาบาลคลิกที่นี่
  • ชุดควบคุม (ตัวรับสัญญาณ หรือ หน้าจอแสดงผลการเรียก) จะมีทั้งแบบเป็นโทรศัพท์แม่ข่ายหรือแบบหน้าจอแสดงผล LED
    รายละเอียดเพิ่มเติมหน้าจอแสดงผลเรียกพยาบาลคลิกที่นี่

    อุปกรณ์ทั้ง 2 อย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นอุปกรณ์จำเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการติดตั้งระบบเรียกพยาบาลหรือ Nurse Call System ที่ต้องมี ส่วนอุปกรณ์เสริมที่เรากำลังจะแนะนำต่อไปนี้

    เป็นอุปกรณ์ใช้งานควบคู่กับระบบพยาบาลแบบมีสาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบเรียกพยาบาล อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ดูแล และผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอีกด้วย

1.「ไฟแสดงสถานะ」ระบบเรียกพยาบาลมีสาย รุ่น 「4W-EL」

ระบบเรียกพยาบาลมีสาย
ระบบเรียกพยาบาลมีสาย
ระบบเรียกพยาบาลมีสาย

คุณสมบัติ「ไฟแสดงสถานะ」ระบบเรียกพยาบาลมีสาย รุ่น 「4W-EL」

• แรงดันไฟฟ้า : 18VDC
• กระแสไฟฟ้า : 120mA 
• อุปกรณ์เชื่อมต่อ : สาย 2c
• ขนาด : 72x72x40 มม 
• การแสดงผล : แสงสี เขียว, เหลือง, แดง

Emergency lamp

• Working Voltage : 18VDC
• Working Current : 120mA
• Connection : 2-cored cable
• Dimension : 78x72x40 mm.
• Alarm light : Green,Yellow,Red

2.แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงระบบพยาบาลมีสาย รุ่น「4W-PS24」รองรับ 10-24 ปุ่มกด

คุณสมบัติแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงระบบพยาบาลมีสาย รุ่น「4W-PS24」รองรับ 10-24 ปุ่มกด

• แรงดันไฟฟ้า : 220VAC 50Hz 
• แรงดันไฟฟ้า ขาออก : 18VDC
• กระแสไฟฟ้า ขาออก : 6A
• อุปกรณ์เชื่อมต่อ : สาย 2c
• ขนาด : 102x51x25 มม. 

DC Power Supply for 10-24 call buttons

• Working Voltage : 220VAC 50Hz 
• Output Voltage : 18VDC
• Output Current : 6A
• Connection : 2-cored cable
• Dimension : 102x51x25 mm.