「เครื่องโทรศัพท์แม่ข่าย」ระบบเรียกพยาบาลมีสาย รองรับ 999 ปุ่มกดWired Nurse call System

ระบบ เรียก พยาบาล มีสาย

การใช้งานของระบบเรียกพยาบาลหรือ Nurse Call System จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอุปกรณ์การใช้งานต่างๆโดยปัจจัยหลักในการทำงานของ ระบบเรียกพยาบาลหรือ Nurse Call System นั้นจะต้องมี 

  • ชุดขอความช่วยเหลือ(สายกด หรือ ปุ่มกด)ที่ติดไว้บริเวณหัวเตียงหรือจุดที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเอื้อมถึงได้ง่าย 
    รายละเอียดเพิ่มเติมปุ่มกดเรียกพยาบาลคลิกที่นี่
  • ชุดควบคุม (ตัวรับสัญญาณ หรือ หน้าจอแสดงผลการเรียก) จะมีทั้งแบบเป็นโทรศัพท์แม่ข่ายหรือแบบหน้าจอแสดงผล LED ติดตั้งไว้บริเวณที่ผู้ดูแลหรือพยาบาลสังเกตเห็นได้ง่าย

    สำหรับโทรศัพท์แม่ข่ายที่เหมาะสำหรับการติดตั้งระบบเรียกพยาบาลแบบมีสาย ใช้งานง่ายคุ้มค่า คือ โทรศัพท์แม่ข่ายรุ่น 「4W-900」
ระบบ เรียก พยาบาล มีสาย
ระบบ เรียก พยาบาล มีสาย

คุณสมบัติ「เครื่องโทรศัพท์แม่ข่าย」ระบบเรียกพยาบาลมีสาย รุ่น「4W-900」 รองรับ 999 ปุ่มกด

• แรงดันไฟฟ้า : 220VAC 50Hz 
• อุปกรณ์เชื่อมต่อ : สาย 4c
• ประวัติการโทรย้อนหลัง : 10 การโทร
• ขนาด : 430x260x55 มม 
• การแสดงผล : หมายเลข 4 หลัก
• รองรับการสนทนา

Master phone for 999 call buttons

• Working Voltage : 220VAC 50Hz 
• Connection : 4-cored cable
• Call log : Shows past 10 calls
• Dimension : 430x260x55 mm. 
• Display : 4 digit
• Full-Duplex call