「หน้าจอแสดงผล 2 ด้าน」ระบบเรียกพยาบาลมีสาย Wired Nurse Call System

ระบบเรียกพยาบาลมีสาย nurecall

การใช้งานของระบบเรียกพยาบาลหรือ Nurse Call System จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอุปกรณ์การใช้งานต่างๆโดยปัจจัยหลักในการทำงานของ ระบบเรียกพยาบาลหรือ Nurse Call System นั้นจะต้องมี 

  • ชุดขอความช่วยเหลือ(สายกด หรือ ปุ่มกด)ที่ติดไว้บริเวณหัวเตียงหรือจุดที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเอื้อมถึงได้ง่าย 
    รายละเอียดเพิ่มเติมปุ่มกดเรียกพยาบาลคลิกที่นี่
  • ชุดควบคุม (ตัวรับสัญญาณ หรือ หน้าจอแสดงผลการเรียก) จะมีทั้งแบบเป็นโทรศัพท์แม่ข่ายหรือแบบหน้าจอแสดงผล LED

    และสินค้าที่เราอยากจะแนะนำต่อไปนี้เป็นชุดควบคุม 「หน้าจอแสดงผล」ระบบเรียกพยาบาลแบบมีสายซึ่งมีหน้าตาและฟังก์ชันการทำงาน ดังต่อไปนี้
ระบบเรียกพยาบาลมีสาย nurecall
ระบบเรียกพยาบาลมีสาย nurecall
ระบบเรียกพยาบาลมีสาย nurecall

คุณสมบัติ「หน้าจอแสดงผล 2 ด้าน」ระบบเรียกพยาบาลมีสาย รุ่น 「4W-2SD」

• แรงดันไฟฟ้า : 220VAC 50Hz 
• อุปกรณ์เชื่อมต่อ : สาย 2c
• กระแสไฟฟ้า : 650mA 
• ขนาด : 590x170x60 มม. 
• การแสดงผล : หมายเลข 4 หลัก
• แสดงเวลา ในขณะพักหน้าจอ

Double sided LED display

• Working Voltage : 220VAC 50Hz 
• Connection : 2-cored cable
• Working Current : 650mA 
• Dimension : 590x170x60 mm. 
• Display : 4 digit
• Display time in standby mode