「อุปกรณ์เสริม」สำหรับเชื่อมต่อระบบเรียกพยาบาลไร้สาย Wireless Nurse Call System

ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย nurse call

การใช้งานของระบบเรียกพยาบาลหรือ Nurse Call System จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอุปกรณ์การใช้งานต่างๆโดยปัจจัยหลักในการทำงานของ ระบบเรียกพยาบาลหรือ Nurse Call System นั้นจะต้องมี

  • ชุดขอความช่วยเหลือ(สายกด หรือ ปุ่มกด)ที่ติดไว้บริเวณหัวเตียงหรือจุดที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเอื้อมถึงได้ง่าย
    รายละเอียดเพิ่มเติมปุ่มกดเรียกพยาบาลคลิกที่นี่
  • ชุดควบคุม (ตัวรับสัญญาณ หรือ หน้าจอแสดงผลการเรียก) จะมีทั้งแบบเป็นโทรศัพท์แม่ข่ายหรือแบบหน้าจอแสดงผล LED
    รายละเอียดเพิ่มเติมหน้าจอแสดงผลเรียกพยาบาลคลิกที่นี่

    อุปกรณ์ทั้ง 2 อย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นอุปกรณ์จำเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการติดตั้งระบบเรียกพยาบาลหรือ Nurse Call System ที่ต้องมี ส่วนอุปกรณ์เสริมที่เรากำลังจะแนะนำต่อไปนี้

    เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบเรียกพยาบาล อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ดูแล และผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุด้วย

1.นาฬิการับสัญญาณแสดงผลระบบเรียกพยาบาลไร้สาย รุ่น 「WL-WR」 รองรับ 200 ปุ่มกด

ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย nurse call
ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย nurse call
ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย nurse call

คุณสมบัติ「นาฬิการับสัญญาณแสดงผล」ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย รองรับ 200 ปุ่มกด

• แหล่งพลังงาน : แบตเตอรี่ในตัว Li 3.7V 420mAH
• ความละเอียดหน้าจอ : 128×128
• ขนาด : 50x40x15 มม 
• ระยะทาง : 200 ม 
• ความถี่ : 433MHz 
• รองรับ : 200 ปุ่มกด

Watch receiver for 200 call buttons

• Power Supply : Built-in battery Li 3.7V 420mAH
• Display Resolution : 128×128
• Dimension : 50x40x15 mm.
• Distance : 200 m. 
• Frequency : 433MHz 
• Support : 200 call buttons

2.เครื่องทวนสัญญาณ ปุ่มกดระบบเรียกพยาบาลไร้สาย รุ่น「WL-RPT」 รองรับ 400 ปุ่มกด

ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย nurse call
ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย nurse call

คุณสมบัติ 「เครื่องทวนสัญญาณ 」ปุ่มกดระบบเรียกพยาบาลไร้สาย รองรับ 400 ปุ่มกด

• แรงดันไฟฟ้า : DC12V 
• กระแสไฟฟ้า : 500mA 
• ระยะทาง : 700 ม 
• ขนาด : 220x135x48 มม 
• ความถี่ : 433MHz 
• รองรับ : 400 ปุ่มกด

433 MHz Repeater for 400 call buttons

• Working Voltage : DC12V 
• Working Current : 500mA 
• Distance : 700 m. 
• Dimension : 220x135x48 mm. 
• Frequency : 433MHz 
• Support : 400 call buttons

3.ไฟแสดงสถานะ รุ่น 「WL-EL」ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย

ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย nurse call
ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย nurse call
ระบบเรียกพยาบาลไร้สาย nurse call

คุณสมบัติไฟแสดงสถานะ ระบบเรียกพยาบาล

• แรงดันไฟฟ้า : DC12V 
• กระแสไฟฟ้า : 65mA 
• ความดังเสียง : 85dB 
• ระยะทาง : 300 ม 
• ขนาด : 220x135x48 มม 
• ความถี่ : 433MHz 
• การแสดงผล : แสง และ เสียง

Emergency lamp

• Working Voltage : DC12V 
• Working Current : 65mA 
• Sensitivity : 85dB 
• Distance : 300 m. 
• Dimension : 220x135x48 mm. 
• Frequency : 433MHz 
• Alarm : Light and Sound